Obecnie zarządzanie przedsiębiorstwem coraz częściej jest związane z koniecznością zlecenia niektórych obowiązków innym podmiotom. Może mieć to związek zarówno z kwestiami codziennymi, jak i z zadaniami perspektywicznymi. Sprawozdania roczne są źródłem niepokoju dla wielu przedsiębiorstw. Prócz tego nie każda placówka ma na tyle wykwalifikowanych członków administracji, by fachowo takie zestawienie poddać analizie. Z tego powodu coraz częściej firmy zdają się na pomoc agencji reklamowych w tej dziedzinie. Dobre agencje reklamowe nie tylko traktują każdego zleceniodawcę w sposób indywidualny, ale również każdy plan działania konstruują od zera. Tak właśnie jest w przypadku sprawozdań rocznych z działalności danej firmy – zleceniodawcy. Raporty są z reguły tworzone od podstaw, bez gotowych szablonów, z uwzględnieniem charakterystyki danego podmiotu. Profesjonalna agencja reklamowa ma na względzie także cel konstruowania takiego raportu, jego wykorzystanie w praktyce. Podczas powoływania do istnienia raportu rocznego bardzo istotne są także częste narady z przedstawicielami danej firmy. Indywidualnie wykreowany raport przedstawia treści zarówno liczbowe jak i innego rodzaju w atrakcyjny, a równocześnie przejrzysty graficznie sposób. Wszelkie badania otoczenia rynkowego są przy tym przygotowywane przez fachowców z dziedziny marketingu. http://nohau.pl/. Można zatem efektywnie wykorzystać je w dalszych posunięciach przedsiębiorstwa, tak w wymiarze materialnym, jak i strategii ogólnych.