Jednym spośród trudnych przeszkód w lwiej części miast w Polsce jest stan dróg. Nasze miasta nie są dostosowane do tak ogromnego natężenia ruchu, jaki został zapoczątkowany poprzez wzrost ilości samochodów na polskich ulicach. Z tego powodu główną z najważniejszych kierunków rozwoju które musi podjąć niemalże każda gmina jest inwestycja w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i transport miejski to najważniejszy obszar, który da przestrzeń na to by poprawić wygodę mieszkańców jak również poprawi integralność gospodarki Krakowa.

Wśród innych gmin, nowe projekty komunikacyjne jakie realizuje Kraków mocno się wyróżniają. Krakowianie w plebiscycie opowiedzieli się za budową metra, ale przed tym jak metro zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową i drogi trzeba zainwestować sporo pieniędzy . Spośród ważniejszych decyzji finansowych warto wymienić:
w pełni napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – pierwszą w Polsce,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Poza tym, w perspektywie rozwoju miasto przewiduje budowę przynajmniej kilkanaście nowoczesnych dróg dojazdowych między już wybudowanymi drogami i naprawy istniejących tras autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Mieszkańcy napraw nie znoszą – utrudnienia w komunikacji i dotarciu do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Trzeba jednak mieć jasność tego, że bez inwestycji jakość dróg nie może się poprawić i aby było lepiej, trzeba cierpliwości.Jacek Majchrowski działania
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie tylko nowe drogi, ale również doskonalszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i odporna. ( kolejnym z takich wzorów jest ścieralna nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto wymaga jeszcze wielu remontów i inwestycji, aby poruszało się po nim dobrze. Nie tylko autem, ale też komunikacją miejską. Mimo to da się zauważyć wyraźnie, że wszystko jest na prostej trasie do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu zdecydowanie wygodnie i przyjemnie.